WEGAM

Als werkgever bent u wettelijk verantwoordelijk voor uw werknemers. Ook als zij een auto, motor of ander motorvoertuig besturen namens uw bedrijf. De kosten van aansprakelijkheid voor schade of letsel naar aanleiding van een ongeluk kunt u afdekken door middel van een WEGAM-verzekering. Dat biedt u veel zekerheid.

Het eventuele letsel dat uw werknemer op loopt tijdens het besturen van een motorvoertuig, maar ook casco schades zijn met de WEGAM-verzekering standaard afgedekt. U kunt ook de verzekering uitbreiden met aanvullende dekkingen. Wij zorgen voor persoonlijk advies en scherpe tarieven voor uw verzekeringen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen.

Ziekteverzuim

Er zijn diverse wettelijke verplichtingen waar u aan moet voldoen als werkgever. Daarbij hoort ook het loon doorbetalen wanneer uw werknemer ziek is. Dat risico kunt u verzekeren met een ziekteverzuimverzekering. Ook de werkgeverslasten kunt u bijverzekeren als u dat wilt. Als extra’s bij de ziekteverzuimverzekering krijgt u hulp op het gebied van
re-integratie en Arbo, wanneer dat nodig is. De complete afhandeling wordt u uit handen genomen.

U wilt toch ook zeker weten dat een eventuele ziekte van uw personeelsleden geen grote financiële gevolgen heeft voor uw bedrijf? Neem contact met ons op om een goede ziekteverzuimverzekering af te sluiten.