Beroepsaansprakelijkheid

Zakelijke verzekering
Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt. Voorbeeld: u geeft een fout advies waardoor uw klant forse financiële schade lijdt. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.